B T K

Kotły odzysknicowe

Wodny kocioł odzysknicowy 12MW za turbiną gazową ECO Opole

Kocioł WU2,2 dla Huty Szkła WARTA

Kocioł XU 1,3 dla Iranu

Kocioł OU3,5 dla „EKO- TOP” Sp. z o.o. Rzeszów

W związku z poważnymi problemami eksploatacyjnymi (głównie zanieczyszczeniem powierzchni ogrzewalnej) zaproponowano całkowicie odmienną konstrukcję kotła, która sprawdziła się podczas dotychczasowej pracy.
Zabrudzenia powierzchni, licząc częstotliwość odstawień kotła, znacznie się poprawiła ( z cyklu 1,5-2 tygodni do 3-4 miesiące).

Referencje:


wykonanie:
BartT design
2021-01-22
142134 odwiedzających.