B T K

Kotły parowe rusztowe

Wprowadzenie do produkcji nowych kotłów parowych OR 16N, OR 27N, OR 35N,OR 42N I OR50-N.

Nowe kotły z ścianami szczelnymi, w kraju;


Są to nowe, nowoczesne kotły parowe wyposażone w ściany szczelne. Sprawność brutto kotłów wynosi od 85 % do ponad 89 % przy obciążeniach 40-110 %. W/w kotły są bardzo elastyczne ruchowo. Kocioł OR 35N w EC Cieszyn wyposażony jest w olejowy palnik służący do rozpalania. Automatyka kotła pozwala na jego prowadzenie z pulpitu operatorskiego. Kotły OR 35N, OR 42N i OR 50N wyposażono w wózek rewersyjny (pierwsze w kraju). Kocioł OR 35N W PEC Suwałki posiada nowatorski system gazowo-impulsowego oczyszczania GIO. Metoda czyszczenia powierzchni konwekcyjnych (GIO), pozwoliła utrzymać kocioł w bardzo czystym stanie tak, że kocioł przepracował ponad rok od postoju do ręcznego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych.

W 2011r uruchomiono kocioł OR 32N, który oprócz spalanego węgla kamiennego na ruszcie jako paliwa podstawowego będzie współspalał biomasę w postaci pyłu w ilości 35% mocy cieplnej kotła.

Referencje:


 • Cukrownia Krasnystaw - 2 x OR50N  Dane techniczne:
  Wydajność: 50 t/h
  Temperatura wody wlot/pary wylot: 105/450 oC
  Sprawność: ≥ 86%
  Paliwo: węgiel kamienny

  Wyniki pomiarów kotłów zostaną zamieszczone na stronie internetowej po wykonaniu pomiarów gwarancyjnych.

  Kocioł OR 50N Kocioł OR 50N Kocioł OR 50N Kocioł OR 50N Kocioł OR 50N

 • Wprowadzenie do produkcji nowego kotła parowego OR 27N w Berlinie

  Kocioł ten jako pierwszy w kraju został zaprojektowany i wykonany zgodnie z dyrektywą UE. Jest wyposażony w automatykę pozwalającą na 24 godzinną bezobsługową pracę. Spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Podstawowe parametry kotła: 27 t/h; 460°C; 43 bary; sprawność wg kontraktu > 86 %. Posiada ściany szczelne i żebrowy podgrzewacz wody oraz recyrkulację spalin.
  Kocioł zabudowany został na odpowiednio zmodernizowanych fundamentach.  wykonanie:
  BartT design
  2021-01-22
  142131 odwiedzających.