B T K

Omówienie wyników pomiarów zmodernizowanego kotła WR-25-014SN
w MEC Kołobrzeg


Kocioł zbudowany jest w układzie trzyciągowym, z dodatkowym wolnostojącym pogrzewaczem wody umieszczonym za kotłem właściwym. Kocioł zbudowany jest w technologii ścian szczelnych.

Dane techniczne zmodernizowanego kotła WR-25-014SN:
Wydajność nominalna29,0 MW
Wydajność maksymalna trwała33,0 MW
Ciśnienie maksymalne robocze1,6 MPa
Temperatura wody wlot/wylot70/150 oC
Opory przepływu wody w kotle≤0,15 MPa
Sprawność kotła≥ 85 %

Do badań użyto węgla kamiennego o charakterystyce:
wartość opałowa20,5 ÷ 22,0 MJ/kg
wilgoć całkowita18,5 ÷ 19,5 %
zawartość popiołu8,5 ÷ 11,0 %
zawartość siarki0,25 ÷ 0,29 %

Badania kotła przeprowadzono dla pięciu obciążeń cieplnych:
Pomiar 133,72 MW
Pomiar 229,81 MW
Pomiar 322,34 MW
Pomiar 412,00 MW
Pomiar 57,86 MW

Wydajność maksymalna trwała jaką kocioł może osiągnąć to nawet 35-36 MW

Sprawności kotła, uzyskane w czasie pomiarów wyniosły:
Dla pomiaru 188,21 %
Dla pomiaru 288,92 %
Dla pomiaru 389,06 %
Dla pomiaru 487,77 %
Dla pomiaru 585,87 %

Wnioski:

Badania przeprowadziła firma EN-POL S.C. z Katowic.
wykonanie:
BartT design
2021-01-22
142133 odwiedzających.