B T K

Omówienie wyników pomiarów kotła OR-32-M
w Cukrowni Strzelin


Modernizacja kotła polegała na zabudowie ścian szczelnych z wykorzystaniem istniejącego walczaka. Zmodernizowany został także II-ciąg konwekcyjny.

Dane techniczne zmodernizowanego kotła OR-32-M
Wydajność nominalna32,0 t/h
Ciśnienie pary przegrzanej 3,9 MPa
Temperatura wody zasilającej105 oC
Temperatura pary wylotowej425 oC
Sprawność kotła≥ 85 %

Do badań użyto węgla kamiennego o charakterystyce:
wartość opałowa22 ÷ 23 MJ/kg
Wilgoć całkowita9,0 %
zawartość popiołu16 ÷ 18 %
zawartość siarki0,4 %

Badania kotła przeprowadzono dla dwóch obciążeń cieplnych:
obciążenie wysokie34,77 t/h
obciążenie średnie27,31 t/h
Sprawności kotła, uzyskane w czasie pomiarów wyniosły:
obciążenie wysokie86,67 %
obciążenie średnie88,17 %

Stężenie w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O2 = 6 %:
CO59,55 mg/m3
SO21051,48 mg/m3
NO2344,3 mg/m3

Wnioski:

Badania przeprowadziła firma EN-POL S.C. z Katowic.
wykonanie:
BartT design
2020-09-29
135140 odwiedzających.