B T K

Omówienie wyników pomiarów kotła WR 10M
w MPEC Włocławek


Kocioł zbudowany jest w układzie trzyciągowym, z dodatkowym wolnostojącym pogrzewaczem wody umieszczonym za kotłem właściwym. Kocioł zbudowany jest w technologii ścian szczelnych.

Dane techniczne zmodernizowanego kotła WR10-M
Wydajność nominalna11,6 MW
Wydajność maksymalna trwała14,0 MW
Ciśnienie obliczeniowe1,6 MPa
Temperatura wody wlot/wylot70/150 oC
Opory przepływu wody w kotle0,15 MPa>
Sprawność kotła≥ 85 %

Do badań użyto węgla kamiennego o charakterystyce:
wartość opałowa21 ÷ 22 MJ/kg
wilgoć całkowita16 ÷ 18 %
zawartość popiołu10 ÷ 13 %
zawartość siarki0,6 ÷ 0,71 %

Badania kotła przeprowadzono dla trzech obciążeń cieplnych:
obciążenie wysokie12,36 MW
obciążenie średnie9,09 MW
obciążenie niskie6,28 MW

Wydajność maksymalna trwała, jaką kocioł osiągnął to 14,21 MW

Sprawności kotła, uzyskane w czasie pomiarów wyniosły:
obciążenie wysokie88,91 %
obciążenie średnie88,58 %
obciążenie niskie87,36 %

Stężenie w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O2 = 6 %:
CO40 ÷ 120 mg/m3
SO21100 ÷ 1300 mg/m3
NO2270 ÷ 330 mg/m3

Wnioski:

Badania przeprowadziła firma EN-POL S.C. z Katowic.
wykonanie:
BartT design
2021-01-22
142131 odwiedzających.