Co nowego?

Opracowywana jest dokumentacja nowych kotłów oraz modernizacja istniejących:

  1. Kocioł wodny gazowo-olejowy, 3 paliwowy.
  2. Kocioł parowy o wydajności 70 t/h opalany gazem ziemnym lub biogazem.
  3. Kotły gazowo-olejowe o wydajności do 80 t/h.
  4. Kotły wodne biomasowe spalające zrębkę drzewną.
  5. Wiele opracowań dokumentacji modernizacji istniejących kotłów do spalania biomasy (peletu drzewnego i agro, PKS), gazu ziemnego, oleju lekkiego i biogazu.

Modernizacje kotłów węglowych.