Kotły gazowe i olejowe

INFORMACJE PODSTAWOWE

NOWE KOTŁY GAZOWO-OLEJOWE (na gaz ziemny, biogaz, olej lekki lub biodiesel).

Nowe rozwiązanie typoszeregu kotłów gazowo-olejowych wodnorurowych o większych mocach, dużej elastyczności pracy oraz wysokiej sprawności.

Nowe kotły wodne o wydajności cieplnej 5-150 MW.

Nowe kotły parowe o wydajności parowej 5-100 t/h.

Skontaktuj się z nami celem doboru odpowiedniej oferty