Politka prywatności

Politka prywatności

Polityka cookies

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Źródło: www.wikipedia.pl

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest BTK z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 84A.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z BTK – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które posiadają własną polityką prywatności/cookies:

– Polityka ochrony prywatności Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
– Polityka ochrony prywatności YouTube: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka ochrony danych osobowych

W wykonaniu zobowiązania wynikającego z Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, firma BTK Sp. z o.o. ustala następujące zasady ochrony danych osobowych swoich klientów.

1. Administratorem danych osobowych naszych klientów jest firma: Biuro Techniki Kotłowej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 84A

2. Za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w firmie odpowiada Józef Wasylów oraz Michał Wasylów.

3. Dane osobowe klientów przechowywane są wyłącznie na potrzeby realizacji odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz realizacji zleceń.

4. Firma przetwarza dane osobowe klientów w następujących celach:
– realizacja zawartych umów;
– wymiana informacji z klientami poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną;
– gromadzenie dokumentów koniecznych do zawarcia umowy.

5. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym organizacjom, ani instytucjom, za wyjątkiem władz państwowych, w przypadkach dopuszczonych polskim prawem.

6. Dane osobowe są przechowywane do czasu realizacji umowy, a następnie są umieszczane w archiwum firmy na okres wymagany przez przepisy prawa (m.in. podatkowe). Po upływie tego terminu dokumenty zawierające dane osobowe są trwale niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7. Każdy klient, którego dane osobowe są w posiadaniu firmy ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych,
– prawo ich sprostowania,
– ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do bycia zapomnianym.

8. Zgłoszenie konieczności usunięcia danych osobowych przed upływem terminu umowy pośrednictwa lub przed wykonaniem umowy przez firmę, równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy pod warunkiem zwrotu kosztów poniesionych przez firmę na warunkach określonych w umowie.

9. Wszystkim klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.