Kotły rusztowe parowe

INFORMACJE PODSTAWOWE

KOTŁY PAROWE RUSZTOWE o wydajności parowej od 5÷60 t/h. Kilkadziesiąt jednostek w kraju i za granicą. Budowa nowych kotłów parowych lub modernizacja istniejących kotłów.

Możliwość opracowania dokumentacji:

  • budowa nowych jednostek lub modernizacja istniejących kotłów spalających węgiel kamienny-energetyczny, spełniających wymagania emisji wg aktualnego Rozporządzenia Ministra Klimatu oraz wymagań BAT,
  • możliwość przystosowania/modernizacji kotłów węglowych do spalania tylko biomasy (m.in. pelet drzewny, pelet agro lub tzw. PKS) na ruszcie płaskim,
  • możliwość przystosowania/modernizacji kotłów do opalania naprzemiennie: węglem kamiennym, peletem drzewnym, peletem agro lub tzw. PKS,
  • modernizacja kotłów rusztowych do opalania gazem ziemnym, biogazem, olejem lekkim lub biodieslem

Skontaktuj się z nami celem doboru odpowiedniej oferty