BTK sp. z o.o.

Zakres działalności

  • doradztwo techniczne z zakresu techniki kotłowej;
  • opracowanie koncepcji i założeń konstrukcyjnych modernizacji kotłowni grzewczych i technologicznych;
  • opracowanie dokumentacji zabudowy kotłów w istniejących i nowych kotłowniach;
  • zmodernizowanych obiektów, w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia stosowanych rozwiązań. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej dla modernizacji istniejących kotłów z uzgodnieniem w jednostce lokalnej UDT;
  • opracowanie dokumentacji ograniczenia mocy istniejących kotłów;
  • opracowanie dokumentacji nowych kotłów przemysłowych i grzewczych zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE/68/2014;
  • nadzory autorskie nad produkcją, montażem i ruchem próbnym kotłów;
  • stały kontakt z użytkownikami już zrealizowanych jednostek.