O firmie

PARĘ SŁÓW O NAS

Biuro Techniki Kotłowej Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w roku 1994 r. Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu kotłów w tym osoby z ponad 40-letnim stażem. Wspólnie zrealizowaliśmy, zaprojektowaliśmy już ponad 300 projektów kotłów wykonanych w technologii ścian szczelnych oraz wiele modernizacji kotłów istniejących.

Zespół tworzą projektanci posiadający specjalistyczne wyższe wykształcenie, którzy są absolwentami Politechniki Śląskiej w Gliwicach (po Wydziale Mechaniczno-Energetycznym). Projekty kotłów wykonujemy w programie Autodesk® AutoCAD® oraz Solidworks 3D.

Dokumentację możemy stworzyć wg żądanych przez klienta przepisów także w języku angielskim, niemieckim czy rosyjskim.
Współpracujemy z wieloma czołowymi producentami kotłów ciepłowniczych i energetycznych w kraju, firmami montażowymi, firmami produkującymi podzespoły kotłów oraz bezpośrednio z Użytkownikami kotłów.

Gdzie jesteśmy?

W zakresie działalności biura wykonujemy projekty różnych typoszeregów kotłów wodnych ciepłowniczych, kotłów energetycznych parowych z paleniskiem rusztowym na węgiel kamienny i biomasę, kotły opalane paliwem gazowym i olejowym oraz kotły odzysknicowe.

Wydajności cieplne projektowanych kotłów zaczynają się od 2,0 MW. Wykonujemy również na zlecenie producentów większych kotłów energetycznych, dokumentacje warsztatowe elementów kotłów pyłowych, fluidalnych oraz odzyskowych.

Jesteśmy twórcą kilku wdrożonych patentów, które znacząco poprawiają pracę, bezpieczeństwo kotłów a także ich eksploatację. Więcej informacji dowiecie się Państwo kontaktując się z nami pod wskazanymi numerami.

Nie masz pewności, które rozwiązanie odpowiada Twoim potrzebom?